przynieść

1. Przynieść coś ze sobą na świat «urodzić się z jakimiś określonymi cechami fizycznymi, cechami charakteru, zdolnościami itp.»: Człowiek przynosi ze sobą na świat podstawowe odruchy bezwarunkowe służące ochronie życia i zdrowia. T. Kasperczyk, J. Fenczyn, Odnowa.
2. Przynieść sobie imię «zostać nazwanym imieniem, jakie przypada w kalendarzu w dniu urodzenia się»: Franciszek Morawski urodził się 2 kwietnia ( „przyniósł” sobie imię) 1783 w Pudliszkach w Poznańskiem, dzierżawionych przez ojca (...). B. Gomulicka, Pisarze.
Diabli kogoś, coś przynieśli, licho kogoś, coś przyniosło zob. diabeł 5.
Mówić, pleść, gadać, co ślina na język przyniesie zob. język 12.
Przynieść coś komuś w zębach zob. ząb 4.
Przynieść kogoś w teczce zob. teczka 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przynieść — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przynosić ZOB. licho nadało [przyniosło] {{/stl 7}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}; mówić [gadać, pleść] co ślina na język przyniesie {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przynieść — dk XI, przynieśćniosę, przynieśćniesiesz, przynieśćnieś, przynieśćniósł, przynieśćniosła, przynieśćnieśli, przynieśćniesiony, przynieśćniósłszy przynosić ndk VIa, przynieśćnoszę, przynieśćsisz, przynieśćnoś, przynieśćsił, przynieśćnoszony 1.… …   Słownik języka polskiego

  • przynosić — → przynieść …   Słownik języka polskiego

  • przydryndulić — przynieść …   Słownik gwary warszawskiej

  • przynosić — 1. Przynieść coś ze sobą na świat «urodzić się z jakimiś określonymi cechami fizycznymi, cechami charakteru, zdolnościami itp.»: Człowiek przynosi ze sobą na świat podstawowe odruchy bezwarunkowe służące ochronie życia i zdrowia. T. Kasperczyk, J …   Słownik frazeologiczny

  • ząb — 1. Bronić się, bronić kogoś, czegoś zębami i pazurami «bronić się, bronić kogoś, czegoś, walczyć o kogoś, o coś z zaciekłością, z pasją, nie licząc się z niczym»: Mojej odrębności (czyli wyższości) bronić będę zębami i pazurami. J. Błoński, Forma …   Słownik frazeologiczny

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • imię — Czynić, robić coś w imię kogoś, w imię czegoś «czynić, robić coś ze względu na kogoś, na coś, dla czyjegoś dobra, dla dobra czegoś»: Polska potępia terroryzm w każdej postaci, nawet w imię najszczytniejszych celów (...). GW 08/02/2000. Nazwać… …   Słownik frazeologiczny

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • naprzynosić — dk VIa, naprzynosićnoszę, naprzynosićsisz, naprzynosićnoś, naprzynosićnosił, naprzynosićnoszony «przynieść wiele czegoś, przynieść coś wiele razy» Naprzynosić książek, cukierków …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.